Jihad Ummu Haram ra. dari Madinah ke Pulau Cyprus

780239339m

Kejayaan mentarbiyah masyarakat bukan sahaja menjadikan lelaki mereka para Mujahideen demi Agama yang ingin dimenangkan ini, bahkan ia juga termasuk merubah wanita mereka hingga mencintai Jihad dan Syahid dijalanNya. Kejayaan Rasulullah saw bersama Ummu Haram diaspek ini akhirnya bukan sahaja dapat mengasaskan sekadar sebuah Negara Islam di Madinah tetapi juga meneguhkan sebuah Empayar dan Tamaddun Islam di muka bumi ini. Teruskan membaca