Pengajaran kejatuhan Zainal Abidin Ali di Tunis

“Syar’iyyah Sya’biah” itu lebih tinggi dari “Syar’iyyah Dusturiah” .

Apa yang telah dan sedang berlaku di Tunis merupakan suatu perkara yang berlaku dialam nyata yang benar-benar difahami oleh pakar undang-undang dan politik. Teruskan membaca