Sejarah gemilang Islam di bulan Ramadan

“Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran didalamnya, sebagai Petunjuk kepada manusia, sebagai penjelas dari Petunjuk dan Al-Furqan (pembeza hak dan batil)” (Al-Baqarah)

Bulan Ramadan bukan hanya terkenal sebagai pusat latihan ibadah kepada umat Islam, malah ia juga terkenal dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam Teruskan membaca