Umat Sepakat Islam Berdaulat


“Islam Berdaulat” merujuk kepada kedudukan Islam sebagai yang tertinggi disegi pemerintahan, pengaruh dan pembuat keputusan. Saya melihat didalam kitab-kita fekah, kedudukan Islam yang tertinggi sering merujuk kepada firman Allah swt bermaksud, “Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan untuk orang-orang kafir diatas orang-orang beriman” (An-Nisak : 141). Teruskan membaca