Membaiki idea “Islam Inklusif”

image
Sistem Islam mesti didokong oleh keyakinan pada Aqidah Islam

Oleh kerana Islam adalah Islam yang hakiki, telah lengkap, sesuai untuk setiap zaman dan tempat, maka saya namakan “Islam Inklusif” tersebut sebagai “Idea Inklusif” memandangkan banyak dari idea-idea tersebut tidak didasari Islam tetapi lebih didasari ideologi Liberal yang tidak terikat kepada nas-nas dan ideologi Plural yang menyamaratakan secara mutlak Islam dengan agama dan ideologi bikinan manusia yang lain.

Teruskan membaca